Check out the lyrics to “Way” by Davolee

[Intro]
Connection wey go take my life, I no wan see am make e divert
[chorus ]
Ori mi gbemi debi re re
Ke se mi sin mi debe oo, kin tun
Junior colleague lo n ki gbe
Dakun ma sey temi bayen
I no wan beg for Raba oo
Edumare wire my AZA
So tey if I jam Bill Gates, yeh!
Make e know say I dey parara oo
owo tin ma ni to ma lami
Ola to ma san mi di money 
Connection wey go change my life
Kan to seju kan mo pe mo ti gba alert

Make e come my way 
Make e come my way 
Make e come my way 

Ki n’ri ba ti she eh
Make e come my way oo
Make e come my way oo
Make e come my way oo
Ki n’ri ba ti she eh
[Verse 1]
I no wan dey beg for money (rara)
E je ko wa ni auto fun omo yin (Gbagaun)
Bad belle ma je ko mo bi eh
First class ti lo warri
Europe yankee
Ki lo tun ro emi ti mo ja ninu ogun gbo
Ju bogo, broken bottle forgive me gbogbo gba ti mo gun go
I’m walking far away from all the sorrows and the pain
Sunday, monday, tuesday, wednesday, thursday, friday, saturday
Ko olun ma je n’rin a rin ra
Ko olun ma je n’rin a rin nu
Make all my friends and families ma je eran ko ma je egungun
[Chorus]
Kori mi gbemi de bi rere
Kese mi si mi de be o
Em junior colleague lo n’ki gbe
Dakun ma she temi bayen o
I no wan dey beg for raba (raba)
Edumare wire my Aza (aza)
Sotey if I jam Bill Gate (Ye!)
Make e know say I dey para o
Owo ti n ma ni to ma lami
Ola to ma so mi de eyan yi
Connection wey go change my life
Ko to she ju ki mo kpe ti gba Alert
Make e come my way oo
Make e come my way oo
Make e come my way oo
Ki n’ri ba ti she eh
Make e come my way oo
Make e come my way oo
Make e come my way oo
Ki n’ri ba ti she eh
[Verse 2]
Scenario kan she le si mufu loju mi mejeji
O je omo kan to wa less privileged but ko ki n’she elebi
Ko ki n’fi ti tie ni eniyan lara but Mufu na hustler
Ayi mo ye awon to ti fi lokan bale wey dey con fool am
Won ni Mufu rude obaje ko mo ro so
Won ni oti wa too desperate and agreesive
Won crucify e
She lo so di eni tio ni ronu
Sugbon mufu ni kan lo mo bi ti bata tin toun
She lo te pa mo she but one or two things dey get comma
Aye obi yo si le gidi but mufu no get mama
Mufu no dey loose guard, Mufu no dey sky lack
Aja Mufu o de ki n dede gbo mo le ba e ta
Yoruba lo won bo oro ba le pepe
Omo to ma gbera laye o je ma repete
He felt neglected DAMN oma she but you never know the scenario was mine so I say
[Chorus]
Kori mi gbemi de bi rere
Kese mi si mi de be o
Em junior colleague lo n’ki gbe
Dakun ma she temi bayen o
I no wan dey beg for raba (raba)
Edumare wire my Aza (aza)
Sotey if I jam Bill Gate (Ye!)
Make e know say I dey para o
Owo ti n ma ni to ma lami
Ola to ma so mi de eyan yi
Connection wey go change my life
Ko to she ju ki mo kpe ti gba Alert
Make e come my way oo
Make e come my way oo
Make e come my way oo
Ki n’ri ba ti she eh
Make e come my way oo
Make e come my way oo
Make e come my way oo
Ki n’ri ba ti she eh
[Outro]
They call me Davolee, Davolee
Emi ni Davobeast
READ  Lyrics: Tekno - On You | Lyrics

3 COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here